Impresum

Kontakt brojevi


www.mako.hr

mako@os.t-com.hr

MB: 3458814

OIB: 31448356613

Upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030013817

Žiro-računi (IBAN)

ADDIKO BANK d.d.:
HR76 2500 0091 1020 1986 3 (SWIFT: HAABHR22)

SBERBANK d.d.:
HR15 2503 0071 1000 6559 1 (SWIFT: VBCRH22)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.:
HR29 2340 0091 1107 8 (SWIFT: PBZGHR2X)

Temeljni kapital: 1.351.900,00 kn – uplaćen u cijelost

Direktor, član uprave: Vidović Igor; Prokurist: Vidović Mato, dipl. ing.