Impresum

Kontakt brojevi


www.mako.hr

info@mako.hr

MB: 3458814

OIB: 31448356613

Upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030013817

Žiro-računi (IBAN)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.:
HR29 2340 0091 1107 1110 8 (SWIFT: PBZGHR2X)

ERSTE BANK:
HR4324020061101024429

Temeljni kapital: 1.351.900,00 kn – uplaćen u cijelost

Direktor, član uprave: Vidović Igor; Prokurist: Vidović Mato, dipl. ing.