Povrat, zamjena, reklamacija

Mako webshop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

  1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Kao što je već navedeno u Općim uvjetima korištenja Web trgovine, kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, potrebno je dostaviti prije isteka navedenog roka pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora zajedno s originalnim računom. Obrazac možete dostaviti u paketu zajedno s robom na adresu Ulica Hrvatske Republike 26, 31000 Osijek ili na e-mail adresu: maloprodaja@mako.hr

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu Ulica Hrvatske Republike 26, 31000 Osijek. Povrat robe ste dužni izvršiti o vlastitom trošku.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Kada zaprimimo vraćenu robu izvršit ćemo procjenu stanja iste. Ukoliko utvrdimo da je roba korištena ili da je došlo do umanjenja vrijednosti robe, neće biti moguć raskid ugovora odnosno povrat Vaših sredstava.

Najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili vašu obavijest o odluci raskida ugovora, uz uvjet da ste izvršili svoju obvezu povrata isporučene robe, izvršiti ćemo povrat vaše uplate koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom narudžbe.

Ne vršimo povrat dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izričitog izbora vrste prijevoza, niti bilo kakve druge troškove povezane s procesom povrata. Pošiljke koje su poslane na način da zahtijevaju plaćanje prilikom pouzeća također nismo u mogućnosti primiti.

  1. Zamjena artikala za drugu veličinu

Ukoliko ste nakon primitka robe ustanovili da vam se artikal zaista sviđa, ali vam veličina koju ste naručili ne odgovara i želite ga zamijeniti za isti artikal u drugoj veličini, to možete učiniti na sljedeći način.

Javite nam se na e-mail adresu maloprodaja@mako.hr i obavijestite nas o vašoj želji. Provjeriti ćemo da li je željeni artikal dostupan u traženoj veličini. Ukoliko je artikal dostupan, artikal koji želite zamijeniti potrebno je zajedno s originalnim računom zapakirati u transportnu ambalažu i vratiti na adresu Ulica Hrvatske Republike 26, 31000 Osijek. Nakon primitka artikla, procijenit ćemo stanje dostavljenog proizvoda te u skladu s istim izvršiti zamjenu artikla prema vašim željama.

Zamjena je moguća isključivo ako roba nije korištena i nalazi se u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama.

  1. Reklamacije robe s nedostatkom

Ukoliko primijetite robu s nedostatkom, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu maloprodaja@mako.hr ili putem pošte na adresu Ulica Hrvatske Republike 26, 31000 Osijek. Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te ćemo riješiti vaš prigovor na najpovoljniji mogući način.

Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s vama, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket i vratiti ga u našu poslovnicu.

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijeniti ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uključivo s troškovima dostave.

U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.