Projekt “Osnaživanje tržišnog položaja”


U tijeku je provedba projekta “Osnaživanje tržišnog položaja”  koju provodi tvrtka Mako d.o.o u suradnji s  izvođačem radova, tvrtkom Ofir d.o.o. Projekt je financiran u okviru programa “Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Provedba aktivnosti podrazumijeva osnovne elemente projekta:

 • Nadogradnja hosting paketa (A1)
 • Nadogradnja modula web trgovine (A2)
 • SEO prilagodba (A3)
 • Upravljanje projektom (PM)
 • Promidžba i vidljivost (PV)

Opći podaci o projektu:

 • Naziv projekta: „Osnaživanje tržišnog položaja“
 • Korisnik: „Mako d.o.o.“
 • Broj ugovora: „KK.03.2.1.17.0346“
 • Vrijednost projekta (HRK) : 133.972,50
 • Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 107.178,00
 • Bespovratna sredstva (HRK): 85.742,40
 • Datum stupanja na snagu ugovora: 04.02.2019.
 • Razdoblje provedbe: 04.02.2019. – 04.02.2020.
 • Program: Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)
 • Više informacija o ESI fondovima: www.strukturnifondovi.hr

 

ikone eu fondovi